I Noorteparlamendi istung

24. september 2014

Noorteparlamendi esimene istung toimub 5.detsembril Riigikogu istungite saalis. Esimesel istungil valitakse Noorteparlamendi juhatus ning samuti tehakse algust tööga komisjonides. Kõikide osalejate transport Tallinna ning tagasi kompenseeritakse ning samuti tagatakse osalejatele toitlustus.

Tagasi