101 last Toompeale

Noorteparlamendi eelkäijaks võib lugeda „101 last Toompeale“ noortefoorumit. Möödunud aastal tähistas „101 last Toompeale“ juba 22 aastat kokkukäimist. Analüüsides 2013.aasta „101 last Toompeale“ noortefoorumi tagasisidet ilmnes aga, et juba traditsiooniks saanud noortefoorum vajab uuendamist. Arvestades, et noortefoorum on tegutsenud juba üle kahekümne aasta pea muutmatul kujul, on uuendused möödapääsmatud.

Sellest tulenevalt korraldati kõikidele soovijatele Mõttepäev, leidmaks uusi võimalusi noortefoorumi jätkamisega. Üheks peamiseks ja populaarseimaks valikuks Mõttepäeval sai noorte poolt pakutud idee luua püsiv, stabiilne ja jõuline noorteparlament. Kuna noorteparlamendi idee pärineb noortelt endilt, kes on igati antud ideest huvitatud, on see suurepärane võimalus luuagi noortele nende endi idee põhjal Noorteparlament.

Läbi aegade on „101 last Toompeale“ keskendunud mitmetele teemadele, näiteks: õpilase probleemid koolis, õpilase võimalused osalemaks ühiskonna elus ja selle korraldamises, integratsiooniprotsessid haridussüsteemis, Eesti noored ja Euroopa Liit, noored ja poliitika, Eesti noor ja sõnavabadus, Eesti noor tööturul, Eesti noor ja mitteformaalne haridus, noor ja ohutsoonis-meedia, internet, kool, laste ombudsman, karjääriõpe, väärtuskasvatus ning riigieksamid, tasemetööd ja ülikooli sisseastumiseksamid ja samuti laste ja noorte kaasamine kohaliku elu korraldamisel.

Lisaks sellele on alates 1996.aastast valitud „101 last Toompeale“ noortefoorumi poolt ka lapsesõbralik ühiskonnategelane. Antud tiitli on pälvinud näiteks: Lauri Leesi, Raivo Järvi, Eve Viilup, Lennart Meri, Nelli Kalikova, Maret Maripuu, Jaagup Kreem, Allar Jõks, Toomas Palu, Elle Kull, Ene Ergma, Ilmar Raag, Janika Leoste (portaali lastekas.ee asutaja), Märt Treier, Aivo ja Maria Värton (Liikluslinnaku asutajad)
ning Peeter Kreitzberg, Darja Saar ning Juku-Kalle Raid. Lisaks lapsesõbraliku ühiskonnategelase tiitlile, on alates 2010.aastast antud noortefoorumi  poolt välja ka lapsesõbraliku organisatsiooni tiitel. Lapsesõbralikud organisatsioonid on: AS SEBE, Toidupank, noortekonverents „Lahe koolipäev“ ning AS Archimedes.