Lõppes esimene Noorteparlamendi istung

10. detsember 2014

5.detsembril toimunud Noorteparlamendi esimesel istungil tutvusid osalevad noored nii omavahel kui ka Riigikogu üldise töökorraldusega ning jagasid end järgmiseks aastaks komisjonidesse.

Noorteparlamenti avanud Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves lootis oma avakõnes, et need poliitikahuvilised noored, kes täna saalis olid, moodustavad hästi toimiva ja rahumeelse parlamendi. “Väikese riigi suurim oht on olla väiklane.”, sõnas President oma avakõnes Noorteparlamendi saadikutele.  Lisaks käis noori tervitamas ka Riigikogu juhatuse esimees Eiki Nestor.

Noorteparlamendi 101 saadikut on valitud kandidaatide seast üle Eesti ning Riigikokku jõudes asusid nad tööle juba enda poolt valitud komisjonis. Noorteparlamendis hakkasid tööle kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon, ühendatud väliskomisjon ja Euroopa Liidu asjade komisjon, majanduskomisjon ja õiguskomisjon.

Kultuurikomisjon keskendub peamiselt integratsioonile: kuidas keeleline ja kultuuriline barjäär on endiselt teema, mis vajab tähelepanu.

Sotsiaalkomisjon hakkab aasta jooksul arutama noorte tööpuuduse ja tööhõive teemadel.

Väliskomisjon ja Euroopa Liidu asjade komisjon pöörab tähelepanu Eesti julgeoleku küsimustele ning sellele, kuidas Ukraina kriis meid mõjutab.

Majanduskomisjoni aasta möödub arutades energeetika küsimusi.

Õiguskomisjon otsib lahendusi noorte kuritegevuse vähendamiseks.

Noorteparlament on MTÜ Lastekaitse Liit poolt koostöös Eesti Õpilasesinduste Liiduga korraldatav noortefoorum, mis jätkab juba traditsiooniks saanud „101 last Toompeale“ noortekogunemist uuel ja atraktiivsemal kujul.

Tagasi