Lääne maakond

Noorteparlamendi raames toimuvad maakondlikud foorumid on suunatud kõikidele 13.-26.aastastele noortele. Maakondlikud foorumid toimuvad veebruari -ja märtsikuus.

Noorteparlamendi delegaadid Läänemaalt on:

Raido Valgenberg – raido.valgenberg@gmail.com
Roger Tibar – rtibar@gmail.com
Laura Pärnpuu – lauraparnpuu@gmail.com
Eliise Tiidussalu – tiidussalueliise@gmail.com
Kert Pääbo – kert.paabo@gmail.com

Noorteparlamendi delegaadiks oli võimalik kandideerida kõigil noortel, vanuses 13.-26. Kandideerimine kestis perioodil 20.oktoober – 14.november.

Tagasi