Viljandi maakond

Noorteparlamendi raames toimuvad maakondlikud foorumid on suunatud kõikidele 13.-26.aastastele noortele. Maakondlikud foorumid toimuvad veebruari -ja märtsikuus.

Noorteparlamendi delegaadid Viljandimaalt on:

Ergo Hanni – ergohanni@gmail.com
Keiron Golding – keiron.golding@gmail.com
Saskia Ježov – saskiaaj@gmail.com
Susanna Päiv – susannapaiv@gmail.com
Mikk Kask – kaskmikk@hotmail.com
Karin Kiilaspä – karin.kiilaspa@gmail.com
Anna Leena Tae – tae.anna@gmail.com
Sander Pettai – pettaisander@gmail.com

Noorteparlamendi delegaadiks oli võimalik kandideerida kõigil noortel, vanuses 13.-26. Kandideerimine kestis perioodil 20.oktoober – 14.november.

Tagasi