Võru maakond

Võrumaa foorum toimub: 4.märtsil Võrumaa Toidukeskuses kell 10:00. Registreeri siin!

Noorteparlamendi raames toimuvad maakondlikud foorumid on suunatud kõikidele 13.-26.aastastele noortele. Maakondlikud foorumid toimuvad veebruari -ja märtsikuus.

Noorteparlamendi delegaadid Võrumaalt on:

Anete Kõlli – anete.kolli@gmail.com
Katri Kõva – katrikva@gmail.com
Joanna Kurvits – joanna.kurvits@gmail.com
Anita Tretjak – anita.tretjak@gmail.com

Noorteparlamendi delegaadiks oli võimalik kandideerida kõigil noortel, vanuses 13.-26. Kandideerimine kestis perioodil 20.oktoober – 14.november.

 

Tagasi