Noorteparlament

Noorteparlamendi idee on välja kasvanud juba varasemalt toimunud „101 last Toompeale“ noortefoorumist. 2014.aasta märtsis kogunesid noored, et ühiselt mõelda, kuidas minna edasi „101 last Toompeale“ noortefoorumiga, mis oli käesolevaks ajaks tegutsenud juba 22 aastat. Kuigi „101 last Toompeale“ oli juba traditsioonidega üritus, andis noorte tagasiside märku vajadusest uuendada “101 last Toompeale” noortefoorumit.

Lahendusena pakkusid noored välja Noorteparlamendi, mille raames kogunevad 101 delegaati üle Eesti Riigikogus, et esindada noorte arvamust üle Eesti. Selleks, et noorte arvamust esindada, korraldatakse igas maakonnas avatud foorum, mis on suunatud kõikidele noortele, kel vähegi huvi panustada Noorteparlamenti ning teemale, millele Noorteparlament keskendub. Samuti on foorumitele kaasatud ka kohalikud otsustajad ja eksperdid, et ikka kaks poolt – noored ja otsustajad – omavahel lähemale tuua ja erinevaid koostöövõimalusi luua.

Noorteparlamendi lõpptulemusena koostavad 101 delegaati üle Eesti ühise dokumendi, mis esindab noorte arvamust üle Eesti. See dokument esitatakse kõikidele teemaga seotud osapooltele, andmaks edasi noorte ettepanekuid või ideid.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest. Euroopa Noortest ja Erasmus+ võimalustest saad lähemalt lugeda siit: euroopa.noored.ee