August-oktoober

Kohtumised projekti partneritega

Siia perioodi jäävad kohtumised projekti partneritega: Riigikogu, lasteombudsman, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöö Keskus, Avatud Noortekeskused ja Erinoor. Projekti üheks eestvedajaks koos MTÜ Lastekaitse Liiduga on ka Eesti Õpilasesinduste Liit.

Partnerite toel saame kujundada just sellise Noorteparlamendi, mis vastaks nii noorte, otsustajate kui ka kogu ühiskonna ootustele. Noorteparlament püüab oma töös kaasata lisaks erinevatele partneritele ka noori üle Eesti. Nii on kogutud tagasisidet ja ettepanekuid järgnevateks aastateks juba Ida-Virumaa, samuti Viljandimaa Noortekogult. Ideid on kogutud nii Tõrva, Rõuge kui ka Rapla noortelt. Samuti on Noorteparlament külastanud ka Viljandimaa noorsootöötajaid, kellele on projekt huvi pakkunud.

Partneritega ning projektist huvitatud noortega kohtudes on kogutud mitmeid ideid-ettepanekuid. Näiteks pandi ühiselt koos partneritega paika, et Noorteparlament töötab komisjonidena ning et komisjonide teemad tulenevad sellest, mille üle arutlevad antud komisjonid Riigikogus. Lisaks sellele on saadud juba mitmeid ettepanekuid selles osas, kuidas tuleks läbi viia delegaatide valimine järgnevatel aastatel.

Tagasi