Jaanuar

Delegaatidele suunatud koolitus

Delegaatidele suunatud koolitusele oodatakse kahte delegaati igast maakonnast. Kuna delegaatide arv on maakonniti erinev, lepivad iga maakonna delegaadid ise kokku, kes neist osaleb koolitusel. Taaskord rõhutame, et oluline on kahe delegaadi osalemine ühest maakonnast. Koolitus on kolmepäevane ning toimub Tallinnas ja kõikidele osalejatele kompenseeritakse transport Tallinna ning tagasi vastavate tšekkide alusel, samuti tagatakse kõikidele toitlustust ja majutus. Koolituse kolme päeva jooksul käsitletakse delegaatidega järgmisi teemasid:

-gruppide juhendamine, arutelude loomine, aruteludesse kaasamine;

-noortega kohtumiste ettevalmistamine;

Koolitusel osalemine on vajalik tagamaks delegaatidele vajalikud oskused ja teadmised sellest, kuidas viia läbi maakondliku tasandi kohtumisi noortega, mis Noorteparlamendi osas omavad väga suurt tähtsust.

Tagasi