November

Noorteparlamendi juhatuse koolitus

Novembris toimub koolitus delegaatidele, kes planeerivad kandideerida Noorteparlamendi juhatusse. Juhatus koosneb spiikrist ja kahest asespiikrist. Juhul, kui soovid kandideerida ka Noorteparlamendi juhatusse, on kohustuslik läbida selleks vastav koolitus. Koolitus toimub Tallinnas ühiselt kokku lepitud kuupäeval ning transpordikulud Tallinna ning tagasi kaetakse sulle vastavate tšekkide alusel.

Koolitusel antakse detailne ülevaade sellest, missugused on juhatuse kohustused Noorteparlamendis ning kuidas antud kohustusi edukalt täita. Kindlasti pakub Noorteparlamendi juhatusse kuulumine suurepärase kogemuse ning võimaluse esitada endale väikene väljakutse.

NB! Noorteparlamendi juhatusse saab kandideerida vaid siis, kui oled Noorteparlamendi delegaat. Info seoses Noorteparlamendi juhatusse kandideerimisega edastatakse kõikidele neile, kes osutusid delegaatideks, e-mailile. Samuti täiendadakse ka kodulehel vastavat infot jooksvalt.

Tagasi