Oktoober-november

Avatakse kandideerimine Noorteparlamendi delegaadiks.

Kokku on Noorteparlamendis delegaate 101. Delegaadiks kandideerimisel on ääretult oluline arvestada ka ülesannetega, mis on delegaatidele ette nähtud. Delegaatide kandideerimine avatakse 20. oktoobril ning see kestab kuni 14.novembrini.

Kaks kõige olulisemat eeldust delegaadiks kandideerimisel on, et delegaat osaleb mõlemal Riigikogus toimuval Noorteparlamendi istungil (5.detsember 2014 ja aprill 2015, kuupäev täpsustamisel). Juhul, kui delegaat ei osale Riigikogu istungil, tähendab see otsest kahju Noorteparlamendile (sh ka rahalist kahju) ning sellest tulenevalt on ääretult oluline, et osaleksite Noorteparlamendi istungitel.

Lisaks sellele on oluline, et Noorteparlamendi delegaadid viiksid läbi ühe maakondliku kohtumise maakonnas, mille delegaadiks ta on. Näiteks Järvamaa delegaadid peavad ühiselt läbi viima ühe avaliku foorumi Järvamaal. See ülesanne tuleb delegaatidel läbi viia ühiselt, jaotades omavahel ka vastavad rollid ja ülesanded. Igast maakonnast oodatakse kahte delegaati ka vastavale koolitusele, kus antakse edasi kõik avalike foorumite korraldamisega seonduv. Kuna kõikide delegaatide koolitamine antud vallas ei oleks ratsionaalne, on igast maakonnast oodatud kaks delegaati koolitusele, kes seejärel annavad saadud teadmised edasi ka teistele maakonna delegaatidele. Koolitusest saad lähemalt lugeda „delegaatidele suunatud koolitus“ lehelt.

Delegaatide jaotumine maakonniti:

Maakond Delegaatide arv
 Harjumaa (sh Tallinn) 18
Tartumaa 11
Ida-Virumaa 11
Pärnumaa 6
Lääne-Virumaa 5
Viljandimaa 5
Raplamaa 5
Läänemaa 5
Hiiumaa 5
Põlvamaa 5
Võrumaa 5
Jõgevamaa 5
Saaremaa 5
Järvamaa 5
Valgamaa 5
Tagasi