Veebruar-märts

Maakondlikud kohtumised

Maakondlikud kohtumised viiakse läbi delegaatide poolt ning seeläbi luuakse kõikidele noortele võimalus osaleda Noorteparlamendi tegevustes ning pakkuda endapoolset sisendit aruteludesse.
Maakondlike foorumi eesmärkideks on:

– Tutvustada noortele Noorteparlamenti, selle eesmärke ja töövorme

-Koguda sisendit Noorteparlamendis käsitletavate teemade osas

-Levitada noorte seas arusaami kaasatusest, oma hääle kuuldavaks tegemisest

-Luua võimalused dialoogiks noorte ja otsustajate vahel

Maakondlikele kohtumistele tuleb delegaatidel kaasata ka kohaliku tasandi otsustajaid ja eksperte, loomaks dialoogi ja arutelusid noorte ja ekspertide vahel. Seeläbi saavad ka eksperdid koguda laste ja noorte arvamust, samal ajal, kui lapsed ja noored saavad ekspertidele esitada küsimusi ning uurida erinevate teemade osas lisa ja selgitusi.

Tagasi