Noorteparlament

Noorteparlament on MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt ellu kutsutud projekt, mis on suunatud 13.-26. aastastele noortele. Noorteparlamendi peamiseks eesmärgiks on kaasata noori riiklikesse otsustusprotsessidesse ning anda neile seeläbi võimalus kaasa rääkida neid puudutavatel teemadel. Noorteparlamendi kaudu püütakse tõstatada noorte häält ja arvamust ühiskonnas ning kinnistada suhtumist nooresse kui võrdsesse partnerisse.

Käesoleva projekti eesmärgiks on aasta jooksul välja töötada jätkusuutlik ja süsteemselt toimiv Noorteparlament. Lisaks noortele on Noorteparlamendi üritustele väga oodatud ka nii kohaliku piirkonna kui ka riikliku tasandi otsustajad-eksperdid, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku noortega või otsustega, mis noori puudutavad. Sel moel saame luua dialoogi noorte ja otsustajate vahel, mis on aluseks terviklikule ühiskonnale. Loe lähemalt.

Jaotus

101 Last Toompeale

"101 last Toompeale" oli MTÜ Lastekaitse Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt korraldatav iga-aastane noortefoorum, mille eesmärgiks oli toetada noorte osalust riiklikes otsustusprotsessides. Noortefoorumiga „101 last Toompeale“  tähistati ÜRO Lapse õiguste konventsiooni

vastuvõtmist ÜRO Peaassamblee poolt 1989. aastal 20. novembril. Aastatega sai foorumist üritus, kus tõsiste arutelude ja mõttevahetuste käigus selguvad noorte seisukohad, mis Riigikogu istungite saalis ka laiema avalikkuseni jõuavad. Loe lähemalt